Reilu Kuski

REILU KUSKI -PISTEET 2022 (korjattu 7.11.2022)
TILASTO: KILPAILUSSA SIJOITTUNEET JA MESTARIT

Kuvassa suomenhevosten montén SM-finalistien fanipaidat 2019!

Monté Team Finland ry:n hallinnoimaa Montén Reilu Kuski -kilpailua on järjestetty jo vuodesta 2015 alkaen. Kilpailun ideana on saada monté-ohjastajat kiinnittämään huomioita ajotapoihin, ajolinjoihin ja yleensä toimintaan raviradoilla. Pääpalkintona on Elitloppet-ravimatka Solvallaan Ruotsiin.

Kilpailussa arvostetaan menestyksen lisäksi myös reilua kilpailuasennetta. Pisteitä lasketaan jokaisesta lähdöstä menestyksen mukaan, mutta rangaistuksia ei sallita. Ravikilpailuissa rangaistus määrätään kilpailijalle sääntörikkomuksista, joilla aiheutetaan etua tai hait­taa itselle, toiselle kilpailijalle, järjestäjälle tai jotka kohdistuvat hevoseen. Rangaistus voi olla varoitus, sakko tai ajo-/kilpailukielto.

Vuonna 2022 Montén Reilu Kuski -kilpailu on ajalla 1.2.–31.10.2022. Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki ohjastajat. Montén Reilu Kuski -lähtöjä ovat kaikki Suomen totoraveissa ajetut monté-lähdöt, paitsi ponien monté-lähdöt.

Montén Reilu Kuski -kilpailun kilpailuvastaavana toimii Eini Nevalainen (sähköposti: einimarita.nevalainen[at]gmail.com).

Pistetilanne päivitetään kuukausittain. Monté-lähdöt löytyvät kätevästi Tapahtumakalenterista.

 

Kilpailusäännöt 2022

Osallistuminen

Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki ohjastajat, jotka osallistuvat Montén Reilu Kuski -lähtöihin, joita ovat kaikki Suomen totoraveissa ajetut monté-lähdöt paitsi ponien monté-lähdöt. Osallistuminen ei vaadi erillisistä ilmoittautumista. Huomioi erilliset osallistujat mestariluokassa ks. kohta ”Mestariluokka”.

Kilpailuaika

Pisteet kilpailussa lasketaan ajalta 1.2. – 31.10.2022.

Pistelaskenta

Kilpailijan kokonaispisteisiin lasketaan pisteet viidestätoista (15) eniten pisteitä antavasta monté-lähdöstä sijoitusten perusteella. Pisteet lasketaan seuraavasti: voitosta alkaen 16-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-loput sijat 1 piste. Hylätty ja keskeytys antavat 0 pistettä. Eniten pisteitä kerännyt ohjastaja on voittaja.

Pistevähennykset

Sakko ohjastajalle nollaa kyseisen monté-lähdön sijoituksesta saadut pisteet, varoitus vähentää 5 pistettä. Ajo-tai kilpailukielto nollaa kaikki kilpailijalle siihen asti kertyneet pisteet sekä asettaa kilpailijan kahden (2) kuukauden karenssiin. Karenssi alkaa välittömästi. Karenssiaikana kilpailijalle ei lasketa Montén Reilu Kuski -pisteitä.

Tasapistevertailu

Lopullisessa pistelaskussa tasatilanteessa ratkaisee parempi paras sijoitus. Sen jälkeen paras toiseksi paras sijoitus jne. Jos myös sijoitukset ovat joidenkin kilpailijoiden osalta tasan viidentoista (15) lähdön osalta, otetaan vielä viisi (5) seuraavaa parasta sijoitusta tarkasteluun.

Rangaistuksen poisto

Kilpailijan on tehtävä ilmoitus Monté Team Finland ry:n kilpailuvastaavalle sähköpostitse, mikäli tekee valituksen saamastaan sakkorangaistuksesta tai ajo-/kilpailukiellosta. Ilmoitus on tehtävä Hippoksen säätämän muutoksenhaun aikarajoissa. Ellei ilmoitusta tehdä, rangaistus jää voimaan Montén Reilu Kuski -kilpailun pistelaskuun mahdollisesta rangaistuksen poistosta huolimatta.

Esimerkkitapaus: Ohjastajalle määrätään ajokielto, mutta hän anoo siihen muutosta Hippokselta. Kilpailija ilmoittaa heti Monté Team Finland ry:n kilpailuvastaavalle hakevansa muutosta saamaansa rangaistukseen. Hippoksen päätöksellä ajokielto perutaan. Kilpailija ei menetä keräämiään pisteitä eikä joudu karenssiin Montén Reilu Kuski -kilpailussa.

Reklamaatio

Kilpailija vastaa pistelaskun oikeellisuudesta. Reklamointiaika on kaksi (2) viikkoa kilpailuajan päättymisen jälkeen. Reklamaatio pitää tehdä Monté Team Finland ry:n kilpailuvastaavalle sähköpostitse. Myös kesken kilpailun, kilpailuaikana, kilpailija voi pyytää oikaisua pistelaskentaan, mikäli huomaa välipistelaskennan olevan virheellinen. Huomioi kohta ”Rangaistuksen poisto”.

Palkinnot

Kilpailun voittaja palkitaan Elitloppet-ravimatkalla Solvallaan Ruotsiin. Kilpailupalkinto tarkistetaan vuosittain. Kilpailun toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet palkitaan tuotepalkinnoin. Palkinnot ovat henkilökohtaisia ja niitä ei voi myydä, vaihtaa eikä luovuttaa toiselle. Mikäli voittaja ei halua vastaanottaa palkintoa, jää se järjestäjälle.

Mestariluokka

Edellisten vuosien (2015-2021) Montén Reilu Kuski –kilpailun voittajat kilpailevat mestariluokassa (MES). Mestariluokkaan kuuluvat eivät voi enää kilpailla Montén Reilu Kuski –kilpailun palkinnoista. Mestariluokkaan kuuluvat kilpailevat omassa luokassaan, jossa paras palkitaan tuotepalkinnolla. Mestariluokkaan kuuluvien kilpailijoiden pisteet lasketaan normaalin pistelaskun mukaisesti, samoja Montén Reilu Kuski –kilpailun sääntöjä noudattaen, mutta erilliseen pistetaulukkoon.

 

Vain Monté Team Finland ry voi muuttaa tämän kilpailun sääntöjä.